Giften

Geef je wel eens vrijwillig geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doe je een gift. Er zijn twee soorten giften, te weten gewone giften en periodieke giften. Als je een gift doet, mag je die misschien van de belasting aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Voorwaarden giften:

ANBI status De Rank Leidsche Rijn:

  • De Rank Leidsche Rijn heeft sinds 2015 een ANBI-status. Meer informatie hierover kan je hier lezen.
  • Je kunt je (gewone of periodieke) giften overmaken naar IBAN-nummer: NL03INGB0007038092 t.n.v. Baptistengemeente De Rank Leidsche Rijn te Utrecht.